2. praktická konference pro praktické lékaře

Vážené kolegyně, vážení kolegové, Vážení mladí praktici, dovolte nám, abychom Vás pozvali na 2. Praktickou konferenci pro praktické lékaře, která se bude konat ve dnech 10 - 11.2.2017 v Brně.

 

Spolek Mladí praktici ji pořádá tak jako v roce předešlém ve spolupráci s
Masarykovou Univerzitou v Brně. 

Oproti roku minulému jsme pro vás připravili více workshopů na úkor
klasických přednášek. 

Všichni návštěvníci konference mají zaručenou možnost účastnit se všech
šesti workshopů v rámci dvou dnů (bez nutnosti registrace na jednotlivé
workshopy).

V rámci prvního dne konference připravujeme společenský večer, o kterém vás
budeme brzy informovat.

Podrobný program konference a informace k přihlašování najdete na níže
uvedeném odkazu.

https://is.muni.cz/obchod/baleni/99968

S přátelským pozdravem

Norbert Král
předseda spolku Mladí praktici

a

rada Mladých praktiků