Druhý společný workshop mladých geriatrů a mladých praktiků „JAK SE TVOŘÍ TRADICE?“ 19.1.2019

Sekce mladých geriatrů ČGGS ČLS JEP, Mladí praktici z.s. a Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze pořádají

FINÁLNÍ PROGRAM NALEZNETE ZDE.

Druhý společný workshop               Termín:

mladých geriatrů                                         Sobota 19. 1.2019

a mladých praktiků                           Čas:

„JAK SE TVOŘÍ TRADICE?“                       od 9.00 do 17.00 h

 

Zveme zvláště začínající praktické lékaře, geriatry, internisty či gerontopsychiatry. Do naplnění kapacity sálu rádi uvítáme zkušenější kolegy a lékaře z dalších oborů, které program zaujme.

Místo: Přednášková aula Nemocnice Milosrdných sester sv. K. Boromejského v Praze, Vlašská 366/36, Praha 1 – Malá strana

 

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu číslo 16 České lékařské komory a bude ohodnocena 6 kredity v rámci celoživotního vzdělávání lékařů ČLK

 

Přihlášky k pasivní účasti do 5.1.2019, nebo do naplnění kapacity sálu (max 100 lidí)

REGISTRACE NUTNÁ  geriatrie@nmskb.cz nebo mladi.praktici@centrum.cz

Prosím, uvádějte jméno, bydliště, pracoviště (ev IČO, pokud Vám platí akci zaměstnavatel).

Účastnický poplatek 300,- Kč zašlete do 9.1.2018 na účet NMSKB

č.ú.: 1285440011/0100, VS 82641 a do poznámky při platbě uvádějte své jméno a příjmen

Akce je pořádána ve spolupráci s GEPA.cz

 

 ODBORNÝ PROGRAM

 

8.30 – 9.00 registrace účastníků

9.00  zahájení odborného programu

 

9.15 Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel u seniorů v ordinaci PL

         -  MUDr. Norbert Král (Praktický lékař Pankrác s.r.o)

9.35 Kdy kognitivní deficit znemožňuje řízení motorového vozidla a držení zbraně

          -  MUDr. Zuzana Šnajdrová (interna a geriatrie NMSKB)

9.55 Senioři a zbrojní průkaz

          - MUDr. Dana Hrnčiariková, PhD. (III interní gerontometabolická klinika FN HK)

10.15 diskuse

10.30 Coffee-break

11.00  Předoperační vyšetření – MUDr. Kristýna Hradcová (interna NMSKB)

+ diskuse

11.30 STOPP a START kritéria ve farmakoterapii geriatrických pacientů

          - MUDr.Hana Vaňková, PhD. (Gerontologické centrum a 3.LF UK)

12.10 Kazuistiky klinicky významných interakcí léčiv

           - Pharm Dr. Lucia Neuschlová (lékárna NMSKB)

12.30 Diskuse

 

13.00-13.30 oběd 1. Skupina, neformální setkání ve skupinkách po krajích 2. skupina

13.30-14.00 oběd 2. Skupina, neformální setkání ve skupinkách po krajích 1. Skupina

 

14.00 Když chřipka není chřipka – MUDr. Jakub Mitro (Železniční poliklinika v Plzni)

14.20 MMSE a MoCA v klinické praxi: administrace, vyhodnocení, interpretace

          -  Mgr. Ondřej Bezdíček, Ph.D. , psycholog (Laboratoř neuropsychologie J. Diamanta, Neurologická   klinika a Centrum klinických neurověd 1.LF UK a VFN Praha)

15.05 Diskuse

15.15 Coffee-break

15.30 Třetí společný workshop mladých geriatrů a mladých praktiků – Kdy a o čem bude?

Organizátoři

15.40 F06.2 - aneb "můj soused estébák" – MUDr. Jitka Vávrová (psychiatrie NMSKB)

16.00 Svéprávnost a možnosti jejího omezení

          - MUDr. Ilona Králová (Praktický lékař Pankrác s.r.o)

16.20 Diskuse

17.00 Závěr workshopu

 

Prosíme, pokud se přihlásíte a nebudete se moci z vážných důvodů dostavit, dejte nám vědět, abychom mohli nabídnout místa náhradníkům. Totéž budeme nuceni udělat, pokud nebudete mít včas zaplaceno s uvedením Vašeho jména i příjmení. Děkujeme za pochopení.

 

Těšíme se na Vás. Za organizátory MUDr. Zuzana Šnajdrová – odborný garant akce