Konference NEURODEG 2018 v Brně, v sobotu 24. března 2018

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego, dovolte, abychom Vás pozvali na mezinárodní konferenci Praktický přístup k problematice neurodegenerativních poruch a onemocnění – NEURODEG 2018, která si klade za cíl rozvinout téma, se kterým se ve svých ordinacích budete setkávat stále častěji.

 

V současné době se odhady počtu pacientů s kognitivními poruchami v ČR pohybují na 250 000 osob a každým rokem tento počet dále narůstá. Pilotní projekt, který Vám bude na konferenci představen, chce ukázat reálný výskyt kognitivních poruch v populaci pacientů starších 60 let, který je na průměrnou praxi praktického lékaře s 1600 registrovanými pacienty odhadován na 25 nemocných. Pouze 15 % pacientů s kognitivní poruchou je diagnostikováno a adekvátně léčeno. Proto považujeme za nutné nejen lékaře a zdravotnickou veřejnost, ale i ostatní profese zabývající se péči o nemocné s kognitivními poruchami s touto situací seznámit blíže. Konference NEURODEG 2018 Vám poskytne ucelený vhled do této závažné problematiky.

Konference NEURODEG 2018 se uskuteční v Brně, v sobotu 24. března 2018 v konferenčních prostorách pavilonu E brněnského výstaviště. Je určena jak praktickým lékařům, tak i všeobecným sestrám a odborníkům navazující péče o pacienty s kognitivními poruchami. Pro účast na konferenci se registrujte na stránce www.konference.iszs.cz nejpozději do 9. 3. 2018. Registrační poplatek činí 500 Kč, při registraci na místě 750 Kč.

 

Za vědecký a programový výbor

prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc.
Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství, FN Brno

 

Další informace také zde.