POZVÁNKA NA PODVEČERNÍ SETKÁNÍ NA TÉMA „Složení potravin, zdravá výživa, léčivé rostliny“

10.10.2018 Brno, 31.10.2018 Praha

POZVÁNKA NA PODVEČERNÍ SETKÁNÍ NA TÉMA: „Složení potravin, zdravá výživa, léčivé rostliny“

 

Určeno pro praktické lékaře a lékaře pro děti a dorost

Akreditace: ČLK dle Stavovského předpisu č. 16

Odborný garant: prim. MUDr. Hana Bučková, Ph.D.

Dětské Kožní odd. Pediatrické kliniky FN Brno, EB Centrum ČR

Centrum pro vzácná kožní onemocnění, člen ERN-Skin

 

> BRNO 10. 10. 2018 - 18:00 hod.

hotel Holiday Inn

Křížkovského 20, 603 00 Brno

 

> PRAHA 31. 10. 2018 - 18:00 hod.

ANGELO BY VIENNA HOUSE PRAGUE

Radlická 1G, 150 00 Praha 5

 

Přihlášky a informace na www.teoconsulting.cz

 

Program semináře:

17.30 – 18.00 Prezence účastníků

18.00 – 18.05 Zahájení semináře, organizační informace

18.05 – 18.20 Jak na nemocnou kůži dítěte, prim. MUDr. Hana Bučková, Ph.D.

18.20 – 18.30 Úvod, vstup do problematiky, pojmy

18.30 – 19.15 Mýty ve výživě a v potravinách (30+15 min.), prof. Ing. Jana Dostálová, CSc.,VŠCHT Praha

19.15 – 19.45 Tuky, pomáhají i škodí. Souhrn současných poznatků o vlivu tuků na lidské zdraví (25+5 min.), RNDr. Pavel Suchánek - odborný garant nutriční poradny Fitbee s.r.o

19.45 – 20.15 Medicinální aspekty mikrobiálních biofilmů aneb informační válka (25+5 min.), PharmDr. MVDr. Vilma Vranová, Ph.D., VFU Brno

20.15 – 20.30 Diskuse, závěr

*změna programu vyhrazena"

 

Registrační poplatek: 350,- Kč vč. DPH

S voucherem od zástupce hlavního partnera - společnosti Schwabe a.s. vstup na seminář ZDARMA

Nutná registrace na portále www.teoconsulting.cz + číslo voucheru