Pro informaci jaké zádrhele nastaly letos s rezidenčními místy - z 28.7.2017

Bližší info:

 

SDRUŽENÍ PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ

ČESKÉ REPUBLIKY

                                                          

prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D

Náměstek pro zdravotní péči MZ ČR

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Palackého nám. 4

128 01, Praha 2

cc

Mgr. Zbyněk Podhrázký

Ředitel odboru vědy a lékařských povolání                                                       

                                                                                              V Praze dne 17. července 2017

 

Věc: Zásadní nesouhlas se změnou v dotačním programu rezidenční místa – zákaz přijímání lékařů,  kteří se přihlásili do základního oboru po  30.6.2017 

 

            Vážený pane náměstku,        

                        rezidenční místa představují pro všeobecné praktické lékařství na rozdíl od jiných specializací jedinou možnost, jak finančně zabezpečit a realizovat specializační přípravu. V současné době vše probíhá v souladu s metodikou MZČR, na rok 2017 byla vybrána akreditovaná pracoviště a všechna (100)  vyhlásila výběrová řízení. Aniž by nás kdokoli upozornil, IPVZ na svém webu  vyvěsil informaci, že  do výběrového řízení se mohou  hlásit pouze lékaři, kteří byli zařazeni do základního oboru do 30. 6. 2017. Uvedený požadavek znamená, že letošní absolventi se nemohou přihlásit do výběrového řízení na RM v našem oboru. Například promoce na LF v Hradci Králové probíhaly 13. a 14. 7. Nezbytnou podmínkou pro zařazení do oboru je totiž uvedení čísla diplomu a data vydání diplomu.

             Zatímco u všech ostatních specializací je možnost, že náklady pokryje nemocnice,  v našem oboru tato možnost není. Tím hrozí, že by vypadl jeden rok specializační přípravy v našem oboru se všemi důsledky pro primární péči a pro občany ČR. 

            Oficiální zdůvodnění je, že ve specializační přípravě došlo vzhledem k novele zákona 95/2004 Sb. ke změnám.  V oboru Všeobecné praktické lékařství, ale na rozdíl od jiných specializací:

a)      se název specializace nemění

b)      dotace je na celou délku specializační přípravy, nejen na kmen. Máme stále stejnou délku specializační přípravy (3 roky). Tím se nemění výše dotace nebo její struktura.

c)      zkouška po kmenu je praktickou zkouškou, která byla již před novelou před atestací a je jen posunuta na jiný termín. Tj. po 2,5 letech.  Její konání nemá žádný vliv na výši nebo strukturu dotace. 

 

            Vzhledem k tomu, že ve specializaci se Všeobecné praktické lékařství v souvislosti s novelou zákona 95/2004 Sb. nedochází k žádným změnám, které by jakýmkoli způsobem ovlivnily výši nebo strukturu dotace na RM, žádáme Vás o udělení výjimky pro náš obor z uvedeného zákazu, tj. aby se na RM ve všeobecném praktickém lékařství mohli hlásit lékaři, kteří si jej jako základní zvolili po 1. 7. 2017.

 

            Děkujeme Vám za laskavou spolupráci 

 

doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc.                                                  MUDr. Petr Šonka

předseda SVL ČLS JEP                                                                      předseda SPL ČR