První společný workshop mladých geriatrů a mladých praktiků

Hlavní téma: Spolupráce geriatrů a praktických lékařů v péči o seniory Zveme zvláště začínající praktické lékaře, geriatry, internisty či gerontopsychiatry. Rádi uvítáme i zkušenější kolegy a lékaře z daších oborů, které program zaujme.

 

AKTUÁLNÍ INFORMACE naleznete Z D E!

Co chtějí mladí praktici slyšet od mladých geriatrů a naopak?, Která témata nás trápí společně?, Máte zajímavou kazuistiku a chcete se o ni podělit?, Chcete si vyzkoušet přednášet na méně formálním setkání než je velký kongres?

Kde? Nemocnice Milosrdných sester sv. K. Boromejského, Praha 1 (NMSKB)

Kdy? Sobota 20. ledna 2018 od 9.00 do 16.30h

Konkrétně z programu:

1.  Funkční geriatrické vyšetření pro účely příspěvku na péči

2.  Nespavost u seniorů

3. Polypragmasie

4. Řidičáky 

5. Domácí Hospice

Dalšípřislíbené přednášky:

1. Závislosti u seniorů – MUDr. Jitka Vávrová (Psychiatrie NMSKB a gerontopsychiatrie PL Bohnice)

2. Osteologie – MUDr. Ivana Palatková (Interna VFN)

3. Konkrétní problémy geriatrické farmakologie a polypragmasie – PharmDr. Lucia Neuschlová (klinický farmaceut NMSKB)

4. Časná rehospitalisace s nečekaným nálezem – MUDr. Martina Hejsková (praktický lékař, kazuistika z první služby na interně NMSKB)

5. Spolupráce PL, internisty a geriatra u pacienta s lehkou demencí a poruchou selfmanagementu – MUDr. Emilie Řezníčková (interna + geriatrie NMSKB)

Časová představa: Od 9.00 setkání v aule nemocnice a pro zájemce prohlídka nemocnice 10.00 až 12.30  a cca 13.30 až 15.30 (16.00) odborné přednášky, občerstvení zajištěno. Účastnický poplatek 200Kč.

Akce je ohodnocena 6 kredity ČLK

Přihlášky k aktivní účasti do 10.12.2017 (stačí názvy přednášek bez abstrakt), přihlášky k pasivní účasti do 5.1.2018, nebo do naplnění kapacity sálu. Mailgeriatrie@nmskb.czev mladi.praktici@centrum.cz

 

Těšíme se na Vás

Za organizátory MUDr. Zuzana Šnajdrová, NMSKB

a

Rada MP