Rada Mladých praktiků

Předseda Mladých praktiků:

Markéta Pfeiferová (pfeiferova.mar@gmail.com)

Místopředseda Mladých praktiků:

Petra Kánská (petra.ami@gmail.com)

Členové Rady Mladých praktiků:

Ilona Králová (ilona.kralova@post.cz)

Martin Seifert (matseifert@seznam.cz)

Vojtěch Mucha (vojtech.mucha@gmail.com)

Revizní komise:

Předseda: Emmanuela Fernandová (emmanuela@volny.cz)

Členové: Pavla Potančoková, Pavel Vychytil (pavelvychytil@centrum.cz)

Tajemník:

Michaela Šavelová (michaela.kribska@atlas.cz)

Sekce (do sekcí se mohou členové volně hlásit):

Pro vzdělávání: Martin Seifert

Zahraniční aktivity: Petra Kánská