Chceme podpořit mladé praktiky, kteří mají zájem o výzkum ve svém okolí. Protože však kvalitní výzkum je založen na znalostech, které se na medicíně neučíme, zpravidla není možné jej realizovat pouze svépomocí. Proto nabízíme podporu ve formě konzultace a finančního příspěvku 10 000,-Kč vybranému projektu. Finanční podpora je určena především na konzultaci s příslušnými odborníky: sociology, metodiky výzkumu či statistiky.

Přihláška do soutěže o grant

Podmínky přihlášky do soutěže o grant:

1)      Zaslání anotace projektu do 31. 12. 2016 na adresu: mladi.praktici@centrum.cz. Obsah anotace viz níže

2)      Zaslání krátkého, strukturovaného životopisu, včetně kontaktních údajů

Průběh grantového projektu:

Vybranému projektu bude zasláno vyrozumění do 31. 1. 2017

Zástupce vybraného projektu po přidělení grantu kontaktuje MP na emailové adrese: pavelvychytilZAVINACcentrum.cz. Ve spolupráci s MP bude navržen další postup: konzultace s doporučenými odborníky pro event. dopracování metodiky vybraného projektu. Konzultováno bude též vynaložení grantových prostředků.

Vyúčtováni grantu:

Příjemci budou finanční prostředky zaslány na účet po přidělení grantu. Ty pak mohou být průběžně použity po konzultaci s MP na konzultaci s odborníky či jiné finanční náklady projektu. Pokud nějaké finanční prostředky zbudou, zůstanou jako odměna příjemci dotace, pakliže bude splněna následující podmínka: 

Příjemce grantu má povinnost v termínu do 12 měsíců od data přidělení podpory Radě MP předložit:

a)      Článek uveřejněný či již připravený k uveřejnění v českém časopise pro praktické lékaře. Článek musí již být po konzultaci s odborníkem v oboru VPL.

V případě, že příjemce tuto povinnost nesplní, zanikne nárok na vyplacení celé dotace a celá dotace bude muset být vrácena na účet MP.  

 

Instrukce k anotaci:

Dovolujeme si doporučit zvolit malý, cílený, nepříliš obecný projekt. Na něm je možné se mnoho naučit do eventuelních dalších projektů. Velké projekty tímto grantem nemohou být podpořeny.

Anotace musí být do rozsahu 1000 slov.

Obsah anotace

Podpora předpokládá práci se zdroji v anglickém jazyce, proto i obsah formulujeme v angličtině, anotace může jak v češtině tak v angličtině.

1)       Short summary

Please give a short summary of your proposed project. It should be understandable without reading the full proposal. Please state a clear research question that results from prior evidence. Give a short overview describing how you intend to answer the question with your project. Make some comments on the results you expect and how they may extend prior knowledge and impact on clinical practice

2)       Background:

This section should give an overview of existing evidence in the field your question derives from. It may be wise to extract and cite current review articles here. Make clear why your research is needed on the background of prior knowledge.

3)       Main research question/hypothesis:

Please state one primary question or hypothesis that consistently derives from the previous section. Make sure that your projects keeps focused!

4)      Planned methods:

This section should describe the planned project. Give details about the study design (e.g. observational, intervention, setting (e.g. practice or hospital), number and characteristics of participants (including a sample size calculation), instruments and measures to be used for the assessment of outcomes.

5)      Dissemination strategy:

Please state how you plan to disseminate your results. This will include planned publications but you may have some additional ideas to make sure that your results will be recognized by others

6)       Budget/time estimate:

Please give an overview of the budget and time you estimate to be necessary to perform this study.

7)      References: (not more than 15 references)