Aktuální informace o COVID-19 k 7.3.2020

Dovolte, abych Vás stručně informoval o aktuálním vývoji současné situace kolem šíření onemocnění COVID-19.

 

Včera dne 6.3. zavedla Vláda ČR svým mimořádným opatřením povinnost karantény pro všechny občany ČR, kteří se vrátí z Itálie s účinností od 7.3. Celý text mimořádného opatření najdete na webu SPL ČR (resp. v příloze tohoto mailu). V pátek v podvečerních hodinách jsem se zúčastnil operativní schůzky k současné situaci u ministra zdravotnictví. Zde jsme si ještě upřesnili některé informace a požadoval jsem, abychom od ministerstva zdravotnictví dostali upřesňující pokyny pro praktické lékaře. Tento materiál rovněž najdete na webu (resp. v příloze tohoto mailu)

Náměstek Prymula na schůzce informoval, že avizované první respirátory pro praktické lékaře dorazí z USA do ČR ve středu 11.3. a do konce týdne budou distribuovány praktickým lékařům cestou distributora vakcín Avenier. Následovat by měla ještě jedna mimořádná dodávka respirátorů PL touto cestou. V následujících týdnech bylo přislíbeno dostatečné množství respirátorů pro primární péči ze zdrojů domácích výrobců. Budou distribuovány kontinuálně podle potřeb našich ordinací cestou krajů. Veškeré respirátory pro primární péči dostaneme zdarma. Podle informací ze schůzky je vysoce pravděpodobné, že epidemie COVID-19 bude probíhat velmi podobně jako chřipková epidemie a musíme počítat s tím, že bude trvat několik měsíců a je možné, že i déle než půl roku. Podle epidemiologů není příliš pravděpodobné, že by po skončení zimní sezony následoval ústup epidemie, tak jak tomu je u chřipky.

Z mého pohledu je zcela evidentní, že se blíží čas, kdy dojde k sekundárním přenosům onemocnění v rámci ČR. Pak již nebude podstatná cestovatelská a epidemiologická anamnéza a na každého pacienta s chřipkovými příznaky budeme muset pohlížet jako na pacienta s podezřením na onemocnění COVID-19. Do té doby zřejmě ustoupí sezonní chřipka, což poněkud zjednoduší rozhodování. Dá se očekávat, že při masivnějším rozšíření onemocnění se nebudou lehčí případy laboratorně testovat a zůstanou v domácím ošetřování, analogicky jako je tomu u chřipky. Musíme být připraveni, že k takové situaci může dojít během několika týdnů. V okamžiku, kdy k tomu dojde, bude praktický lékař a jeho personál potřebovat respirátor pro svoji každodenní práci. Ráno ho nasadí a po skončení ordinace sundá a vyhodí.  Upozornil jsem ministra a jeho tým, že pokud do té doby nebudeme mít k dispozici tyto ochranné prostředky v potřebném množství, nebudeme schopni zajistit péči a je vysoce pravděpodobné, že řada našich ordinací bude muset přechodně zavřít. Byl jsem znovu ujištěn, že do té doby dostaneme respirátorů dostatek. Zároveň jsem byl ujištěn, že v dohledné době bude k dispozici také dostatek dezinfekčních prostředků. Přesto jsem požádal, aby se ministerstvo na tuto situaci připravilo a mělo plán na případnou koncentraci pracovníků primární péče do větších center (např. v rámci urgentů), kam by bylo možné směřovat pacienty, pokud nebude možné v důsledku nedostatku respirátorů udržet v provozu jednotlivé ordinace. Dalším předepsaným ochranným prostředkem budou brýle. Jednorázový ochranný oděv podle hygieniků v případně masivnějšího rozvoje epidemie postrádá smysl a zřejmě nebude povinný.

Zatím je ale stále zásadní, aby se pacient s podezřením na COVID-19 nedostal do čekárny a ordinace praktického lékaře. Proto je třeba důsledně dodržovat tato pravidla:

  1. Trvejte na předchozí telefonické komunikaci pacientů s chřipkovými příznaky a stále je edukujte, aby nechodili rovnou k lékaři. Totéž platí pro pacienty vracející se z rizikových oblastí a osoby, které s nimi přicházejí do blízkého kontaktu.
  2. Pacientům, kterým byla nařízena karanténa, vystavujte striktně pouze elektronické neschopenky, a to na základě telefonické konzultace. Nezvěte je kvůli PN do ordinace, karanténní lístky (papírové) NEVYSTAVUJTE!!!
  3. Pokud si nejste jisti, zda PN vystavit či nikoliv, raději ji vystavte.
  4. Redukujte zbytné návštěvy pacientů s chronickými nemocemi, pokud to jejich zdravotní stav umožnuje. Využijte možností e- Receptu.
  5. Omezte na nezbytnou míru poskytování pracovně lékařských služeb.
  6. V případě jakýchkoliv rozpaků, či nejasností, se obracejte na hygienickou stanici. Pokud budete považovat informaci, kterou dostanete, za potenciálně konfliktní, nechte si ji potvrdit mailem

Tyto informace budeme průběžně aktualizovat, sledujte náš web a v případě potřeby kontaktujte kancelář SPL ČR.

 

Petr Šonka , předseda SPL ČR

 

pokyny pro PL

aktuální informace

mimořádné opatření