Vážené kolegyně, vážení kolegové,

 

v současné kritické situaci se ukazuje důležitost všeobecného praktického lékařství. Jsme místem prvního kontaktu pacienta se zdravotním systémem a v době pandemie tvoříme frontální linii v boji s nákazou. K tomu však potřebujeme bojové prostředky, jenž v této situaci tvoří kromě vědomostí i ochranné pomůcky.

Mladí praktici s podporou SVL a SPL pro vás připravili aplikaci ke sledování vybavení ordinací praktických lékařů během pandemie COVID-19. Tato aplikace slouží ke sledování aktuálního stavu materiálního a personálního vybavení ve vašich ordinacích.


Prosíme vás, abyste se zaregistrovali na adrese https://covid-praktik.cz. A následně pravidelně (ideálně denně, optimálně á 3 dny, alespoň 1x týdně) vyplňovali jak se mění personální a materiální stav vaší ordinace. První vyplnění zabere cca 2 minuty, následné vyplňování do půl minuty, s přehledem zvládne zdrav. sestra.

Výstupy poslouží k mapování aktuálního stavu, tipování problematických lokalit, cílené distribuci ochranných prostředků. Objektivní přehled o aktuální situaci je též nutným argumentem k vyjednávání s vládními představiteli a médii. Při širokém zastoupení však aplikace může pomoci i ke sledování personálního stavu našich praxí, v závislosti na stavu ochranných pomůcek a dalším zásadním statistikám.


Každý, kdo se zúčastní, bude mít  jedinečný přístup k pravidelným výstupům z této statistiky.

 

Děkujeme!

 

Bez ochranných prostředků se praktici velmi rychle nakazí a primární péče tak ztratí svoji nárazníkovou schopnost. Jedna uzavřená ordinace PL = cca 2000 pacientů bez lékaře se zdravotními problémy nejen v souvislosti s COVID-19 mířících do nemocnic, kde je násobně větší riziko nákazy. Více nefunkčních ordinací = zhroucení systému (viz Čína, Itálie). Pokud PL denně vyřídí cca 50 konzultací, při zhroucení systému se denně jedná až o 250 000 konzultací!

 

Aplikace vznikla v rekordním čase, omluvte tedy event. nedostatky.
Pokud se systém osvědčí, budeme dále pracovat na jeho rozšíření.
Tímto děkuji vývojářskému týmu Václav Joza, Petr Messner, Ondřej Tůma!

 

Vojtěch Mucha
Mladí praktici z.s.