Hledáme školitele všeobecného praktického lékařství pro mediky v 5. a 6. ročníku 3. LF UK v Praze!

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

hledáme školitele pro praktickou výuku všeobecného praktického lékařství (VPL) pro 3. lékařskou fakultu UK od října 2020.

 

3. lékařská fakulta UK v Praze připravuje akreditaci nového kurikula výuky.

Při průzkumu mezi studenty vyšlo najevo, že postrádají výuku ve VPL, tak jak běží úspěšně na 1. a 2. lékařské fakultě.

Děkan 3. LF prof. Petr Widimský má zájem nastartovat výuku ve VPL od příštího akademického roku.

Zatímco 1. i 2. lékařská fakulta UK má vybudovanou síť školitelů - praktických lékařů, na 3. LF chybí.

 

Kvalitní výuka VPL na lékařských školách je jedním z pilířů  rozvoje našeho oboru.

Akademická pracoviště oboru mají velký podíl na tom, jaký je dnes u absolventů zájem o VPL.

Je to především díky praktickým lékařům školitelům, kteří ukazují studentům nejlepší příklad praxe. Není při tom zapotřebí žádné akreditace ordinace. Jen zájem předávat své zkušenosti dále s bonusem napojení na akademickou půdu a tím zvýšení prestiže ordinace.

 

Obracím se na kolegy z Prahy 2, 3, 10 i další lékaře z Prahy a nejbližšího okolí s výzvou ke spolupráci na této důležité aktivitě pro obor. Jednalo by se především o přijímání 1-3 studentů 5. ročníku na jednodenní observaci ve své ordinaci a to asi 10-20x za rok.

 

Kontaktujte mne prosím nezávazně na mailu: matseifert@seznam.cz

 

MUDr. Martin Seifert

Pověřený přípravou výuky všeobecného praktického lékařství na 3. LF UK

 

vyzva