Je vakcína AstraZeneca bezpečná? Je účinná? - 14.3.2021

 
Všechny u nás dosud užívané vakcíny velmi dobře fungují zejména proti závažnému průběhu COVID-19, hospitalizaci a úmrtí. Nejen to, jsou i bezpečné. Posuďte sami.
Ve skupinách lidí očkovaných vakcínou AstraZeneca (AZ) byla pravděpodobnost, že se COVID-19 vůbec nenakazí o 81% vyšší než v kontrolních skupinách, které účinnou dávku nedostaly. Mnohem důležitější ale je, jak vakcína chrání proti závažnému průběhu případně hospitalizaci nebo dokonce úmrtí. Příznivé výsledky nabízí Skotsko, které sledovalo celou svou populaci (5,4 milionu obyvatel). Skotové dostali vakcínu AZ a v období 28 až 34 dní po podání první dávky měla vakcína účinnost 94 procent (týká se ochrany před těžkým průběhem nemoci a hospitalizací). Jinými slovy, ve skupině očkovaných bylo téměř 17krát méně hospitalizovaných.
V tomto ohledu je tedy vakcína AZ ze všech v ČR dostupných vakcín nejúčinnější.
A dobrá zpráva: platí to i v nejohroženější věkové skupině, tedy u lidí starších 80 let.
Hodně se hovoří o bezpečnosti vakcíny AZ. Dostanete po jejím podání plicní embolii?
Důvod k takovým obavám zavdala především situace v Dánsku. Dánský zdravotní úřad uvedl, že očkování oxfordskou vakcínou pozastavuje nejméně na 14 dní, protože se u několika očkovaných objevily vážné případy krevních sraženin. Jeden z lidí na krevní sraženinu zemřel.
Dle informací Evropské lékové agentury (EMA) bylo v prostoru EU k 10. březnu 2021 hlášeno 30 případů tromboembolických příhod na pět milionů lidí očkovaných vakcínou AstraZeneca. To je 6 případů na milion obyvatel.
Výskyt trombembolických příhod je běžně dle různých studii 560-1820 případů na milion lidí za rok. Toto riziko navíc stoupá s věkem (ve věkové skupině 70-75 let je to 2350 případů za rok).
V Evropě se očkuje cca 3 měsíce. Pokud očkování riziko embolie nezvyšuje, mělo by se ve skupině 5 milionů očkovaných projevit minimálně 700 případů.
Z toho dobře vidíme, že riziko po očkování rozhodně není vyšší než v běžné populaci. Stejně se vyjadřuje i EMA: “ The number of thromboembolic events in vaccinated people is no higher than the number seen in the general population”.
Co se týče ostatních komplikací a nežádoucích účinků - v naprosté většině případů jsou nezávažné a ve srovnání s rizikem nákazy resp. úmrtí na COVID-19 zanedbatelné.
V současné době v ČR denně umírá cca 200 osob v souvislosti s COVID-19.
Podle informací uvedených výše jasně vidíme, že by tito lidé měli minimálně o 94% vyšší šanci na přežití. Je naprosto zřejmé, že nechat se očkovat představuje mnohonásobně nižší riziko než vakcinaci odkládat nebo dokonce odmítat.