Mám nárok dostat bamlanivimab? - 16.3.2021

 

Tento lék zaujal nejen svým nevyslovitelným názvem.
Bamlanivimab je uměle vytvořená protilátka proti spike proteinu. To jsou ony “paprsky”, které má koronavirus okolo sebe. Když se tyto protilátky na koronavirus navážou, nemůže se dostat do cílových buněk. Podle výrobce tím snižuje riziko hospitalizace a úmrtí o 70%.
Bamlanivimab je v současné době teprve ve fázi klinických výzkumů. To znamená, že nemáme dostatek důkazů o jeho bezpečnosti a účinnosti a na základě doporučení SÚKL u nás zatím bude používán jen jako experimentální lék. Tedy v rámci studie, ve které jsou tyto údaje zkoumány.
Musí být podán velmi rychle po zjištění diagnózy COVID-19. To znamená do sedmi dnů od začátku příznaků a maximálně tří dnů po pozitivním testu. Tedy v době, kdy nemocný ještě nemívá těžký průběh. Můžeme ho podávat jen velmi úzké skupině pacientů, u kterých očekáváme těžký průběh onemocnění. Ty jsou definovány přesným výčtem diagnóz:
- stav po transplantaci solidního orgánu nebo transplantaci kostní dřeně
- vaskulitida s aktuálně probíhající kombinovanou imunosupresivní či kortikosteroidní léčbou
- onkologické nebo hemato-onkologické onemocnění s aktuálně probíhající léčbou
- plicní hypertenze v dispenzární péči
- chronická renální insuficience v pravidelném dialyzačním programu
- index tělesné hmotnosti (BMI) ≥ 40
- chronická obstrukční choroba ve stadiu GOLD III a IV (ve stadiu GOLD IV pouze u pacientů bez nutnosti domácí kyslíkové léčby),
- intersticiální plicní onemocnění v dispenzární péči, bronchiální astma na biologické léčbě
- trombofilní stav v dispenzární péči
*dispenzární péče znamená, že jste sledováni u specializovaného lékaře - např. plicního.
Následně by měl praktický lékař vyplnit speciální žádanku v ISIN. Zatím tam ještě není k dispozici. Poté by měl pacienta odeslat do specializovaného infuzního centra, protože lék má být podáván v jedné dávce pomocí infuze do žíly. Seznam center ještě také nemáme k dispozici. Chybí také konkrétní postup jak pacienta delegovat. Má si nemocný sám zavolat? Kam? Má ho objednat PL?
Co se týče nežádoucích účinků, o těch u experimentálních preparátů nevíme mnoho. Mohou se tedy vyskytnout prakticky jakékoliv. V informacích o léčivém přípravku od SÚKL jsou uvedeny alergické reakce (jako u každého léčivé preparátu). Dále horečky, potíže s dýcháním, rychlý nebo pomalý srdeční tep, únava, slabost nebo zmatenost. Všechny tyto příznaky mohou být vyvolány onemocněním COVID-19, nevíme tedy zda se jedná o nežádoucí účinky léčby, či zhoršení onemocnění.
Hlavním problémem zůstává, že ČR má zatím jen 3000 kusů tohoto léčiva. Při současných počtech nakažených je zřejmé, že jedinou skutečně efektivní cestou ze současné situace zůstává očkování. Doufejme, že již konečně poběží hladce a dostatečně rychle.