Seminář dopravních psychologů a lékařů 27.11.2021, Nemocnice na Homolce, Praha

Zveme vás na Seminář dopravních psychologů a lékařů, který se bude konat v sobotu 27.11.2021 v kongresovém sále Nemonice na Homolce v Praze.

V roce 2019 uspořádala Asociace dopravních psychologů ČR, z.s. společný seminář dopravních psychologů a lékařů. V roce 2020 musel být již připravený seminář zrušen z důvodu nepříznivé epidemiologické situace. Vzhledem k tomu, že se tato akce setkala s pozitivním ohlasem, chce  Asociace dopravních psychologů ČR, z.s. v konání této akce letos pokračovat. 

Cílem semináře je předávání informací a zkušeností ohledně posuzování zdravotní a psychické způsobilosti k řízení vozidla. Do organizace jsme se letos zapojili také my, Mladí praktici.

Účastnický poplatek, který zahrnuje odborný program a občerstvení během semináře, činí:

pro členy ADP 400 Kč

pro nečleny ADP 600 Kč

- uhraďte jej, prosím, bankovním převodem na účet č. 184703105/0300. Stále je možné se přihlašovat.

Seminář je akreditován v systému celoživotního vzdělávání a ohodnocen 6 kredity.

Kompletní informace s programem a přihláškou jsou k nahlédnutí na tomto odkazu: 

https://www.dopravnipsychologovecr.cz/novinky/seminar-dopravnich-psychologu-a-lekaru.html