Seminář dopravních psychologů a lékařů v roce 2020

 

Seminář na téma posuzování psychické a zdravotní způsobilosti k řízení vozidla se bude konat                        

v sobotu  17. října 2020 od 10:00 do 16:00 hodi

na Dopravní fakultě ČVUT, Horská 3, Praha 2.
Program je zaměřen především na posuzování osob s klinickou diagnózou např. s poruchou autistického spektra, s depresivní poruchou, schizofrenií. Dalšími tématy jsou spolupráce dopravního psychologa a lékaře, informace o diagnostice závislostí u řidičů, problematika legislativy a další.

 

Program je uveden zde.
 

Poplatek za účast zahrnuje program a jednoduché občerstvení během semináře.
Poplatek  činí:

-  200 Kč pro členy Asociace dopravních psychologů 
-  500 Kč pro nečleny Asociace dopravních psychologů

Účastnický poplatek uhraďte na účet ADP: č.ú. 184703105/0300
(Do zprávy pro příjemce zadejte jméno účastníka, nikoliv název firmy)

 

Podrobnosti i přihlášku najdete na:

http://www.dopravnipsychologovecr.cz/novinky/seminar-dopravnich-psychologu-a-lekaru-v-roce-2020.html