Setkání zájemců o všeobecné praktické lékařství aneb jak se stát rezidentem

Pokud vás zajímají aktuality z předatestační přípravy a nové informace o rezidečních místech, přijďte na setkání na 1. LF UK.

Komu je setkání určeno: studentům 6. ročníku lékařských fakult, ostatním zájemcům o předatestační přípravu v oboru všeobecné praktické lékařství, také praktickým lékařům, kteří uvažují o přijetí rezidenta

Místo konání: Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK, Albertov 7, Praha 2 (vchod je ze Studničkovy ul. do dvora)

Datum a čas: 11. 2. 2015 od 17.00 hodin

Program:
17.00 – 17.10 hod.
Proč se stát všeobecným praktickým lékařem
doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D. přednosta ÚVL 1. LF UK a předseda akreditační komise MZ

17.10 – 17.15 hod.
Atestace, akreditace, rezidentura, specializovaná způsobilost, IPVZ: Jak se v tom vyznat?
MUDr. Cyril Mucha, odborný asistent ÚVL 1. LF UK

17.15 – 17.30 hod.
Předatestační příprava: curriculum, atestace
as. MUDr. Josef Štolfa, vedoucí Katedry Všeobecného lékařství IPVZ

17.30 – 17.50 hod.
Praktické aspekty rezidenčního programu, administrativa, dotace, termíny
Ing. Iva Urbancová, IPVZ

17.50 – 18.00 hod.
Lesk a bída života lékaře v předatestační přípravě
Jak to vše vidí současní rezidenti

18.00 – 18,30 hod.
Diskuze, dotazy a odpovědi

MUDr. Cyril Mucha
odborný asistent ÚVL 1. LF UK

doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D.
přednosta ÚVL 1. LF UK