XXIII. BRNĚNSKÉ DNY PL - INFEKČNÍ NEMOCI V ORDINACI VPL, Brno 2. – 3. 10. 2015

LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY  pořádá  XXIII. BRNĚNSKÉ DNY  PRAKTICKÉHO LÉKAŘSTVÍ

na téma  INFEKČNÍ NEMOCI V ORDINACI  VŠEOBECNÉHO PRAKTICKÉHO LÉKAŘE, Brno 2. – 3. 10. 2015

Program:

Pátek 2. 10. 2015

ORGANIZAČNÍ ČÁST 14,00 - 15,00 hod.

Zahájení, Úvodní slova hostů, Slavnostní část

ODBORNÁ ČÁST 15,00 - 18,00 hod.

Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc., LF UK Hradec Králové - Novinky ve všeobecném praktickém lékařství 2015

MUDr. Lenka Krbková, CSc., Klinika dětských infekčních chorob FN Brno,LF MU - Streptokokové nákazy

MUDr. Martina Pýchová, Ph.D., Klinika infekčních chorob FN Brno, LF MU - Co je nového u boreliózy?

Prof. MUDr. Vladimír Vašků, CSc., Dermatovenerologická klinika FN Brno, LF MU - Scabies a jiné parazitární choroby

MUDr. Pavel Polák, Ph.D., Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství, FN Brno, LF MU - Průjmová onemocnění v praxi VPL

MUDr. Renata Vaverková, Krajská hygienická stanice Brno - Očkování při cestách do exotických krajin

MUDr. Anna Hrazdirová, Klinika nemocí plicních FN Brno, LF MU - Současná situace u tuberkulózy

Sobota 3. 10. 2015

ODBORNÁ ČÁST 830 - 1230 hod.

MUDr. Pavel Turčáni, Ph.D., Klinika nemocí plicních FN Brno, LF MU - Problém nozokomiálních nákaz

Prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc., Urologická klinika FN Brno, LF MU - Zánětlivá onemocnění močových cest

MUDr. Markéta Hanslianová, Oddělení klinické mikrobiologie FN Brno - Problém rezistence antibiotik

MUDr. Jiří Dolina, Ph.D. Interní gastroenterologická klinika FN Brno, LF MU -Helicobacter pylori a vředová choroba – současný pohled

Prof. MUDr. Jindřich Lokaj, CSc., Ústav klinické imunologie a alergologie FNUSA Brno, LF MU - Člověk a jeho mikroby

Doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc., l. infekční klinika, Nemocnice Na Bulovce, 2. LF UK Praha - Chlamydiové infekce

MUDr. Veronika Slonková, Ph.D., l. dermatovenerologická klinika FNUSA, LF MU - Kožní infekce v ordinaci VPL

Prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc., Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství FN Brno, LF MU - Horečka jako častý symptom

 

Přihlašování na konferenci: Stránky MU Obchodní centrum  https://is.muni.cz/obchod/fakulta/med/konference/

Do poznámky uveďte, prosíme, titul, jména a příjmení přihlášených osob

V případě, že budete požadovat daňový doklad, je nutno při pořizování objednávky v obchodním centru MU vyplnit požadovanou fakturační adresu, tj. identifikaci firmy vč. IČ a DIČ. Na základě těchto údajů je možno interaktivně vytisknout přímo z obchodního centra daňový doklad.

Místo konání konference:  Masarykova univerzita, AULA Univerzitního kampusu Bohunice, Kamenice 5, 625 00 Brno

Informace: Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství, LF MU, Anna Kubišová, Kamenice 3, 625 00 Brno, tel.: 54949 1364 nebo e-mailem: akubis@med.muni.cz

 

Konferenční poplatek při úhradě do 31. 7. 2015 činí pouze 400,- Kč, při pozdější platbě 600,- Kč.

 

Vědecká konference je zařazena do systému kontinuálního vzdělávání a je bonifikována Českou lékařskou komorou.

 

Ubytování zajišťuje: Cestovní kancelář VIA PETROV BRNO, Brno

tel.: 54852 7304, viapetrovbrno@gmail.com ; mobil: 728 326799

 

Koordinátor: prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc.

Organizátor: MUDr. Josef Holík