Vážení kolegové, protože dochází k nejasnostem při absolvování a uznávání kurzu Novinky, poprosili jsme pana dr. Štolfu (vedoucí KVL IPVZ) o vyjádření se k problematice. Jeho vyjádření přikládáme níže. Absolvování kurzu je třeba nepodcenit a včas si jej zařídit. V případě nedostatku míst upozornit IVPZ nebo brěnskou fakultu, která též kurzy pořádá.
Problematiku budeme dále sledovat, po zjištění bližších podrobností by bylo možné event. navrhnout úpravy.

Pavel Vychytil


Z vyjádření pana dr. Štolfy


... kurz Novinky ve VPL má být absolvován 3x za 36 měsíců s tím, že vždy 1x v jednom roce, protože kurz Novinky se v ročních intervalech obměňuje. Neměl by tedy lékař v přípravě mít 3x stejný kurz Novinky, např. z jednoho roku, protože to je samozřejmě týž kurz.
Pokud má lékař specializační přípravu kratší, např. internisté 12 měsíců,
pak musejí být Novinky absolvovány jen jednou. Pokud např. rekvalifikující
se lékaři z urgentní medicíny, resp. lékaři, kteří mají mít přípravu kolem 2
roků, pak mají mít Novinky 2x, resp. vždy jedny za jeden rok.