Rada Mladých praktiků

Předseda Mladých praktiků:

Markéta Pfeiferová (pfeiferova.mar@gmail.com)

Místopředseda Mladých praktiků:

Vojtěch Mucha (vojtech.mucha@gmail.com)

Členové Rady Mladých praktiků:

Martin Seifert (matseifert@seznam.cz)

Emmanuela Fernandová (emmanuela@volny.cz)

Michaela Kantorová (kantorova.michaela@gmail.com)

Revizní komise:

Předseda:

Členové: Pavla Potančoková

Tajemník:

Michaela Šavelová (misa.savelova@gmail.com)

Sekce (do sekcí se mohou členové volně hlásit):

Pro vzdělávání: Martin Seifert

Zahraniční aktivity: Emmanuela Fernandová