Vážení přátelé,

vítáme vás na našich webových stránkách. Chceme, aby zde byly veškeré důležité inforamce související se specializační přípravou a potřebami lékařů, kteří se chtějí stát praktiky. Budeme rádi za jakékoliv připomínky, náměty a nápady! Zasílejte je, prosíme na email: mladi.praktici@centrum.cz.

Co naleznete na na uzavřených stránkách?

1) Vypracované otázky k atestační zkoušce - část vypracována, s možností doplňování, v systémech Capsa (přístup pro členy Mladých praktiků) a odkaz na portál WikiSkript

2) Nabídku zahraničních stáží a pobytů

3) Rady a zkušenosti pro přihlášení na rezidenční místa

4) Rady při zvažování nákupu/zřízení praxe

5) Aktuality ze světa mladých praktiků

Kdo jsme

Mladí praktici sdružují lékaře ve specializační přípravě a studenty medicíny, kteří mají zájem stát se praktickými lékaři a lékaře do 5ti let po složení atestační zkoušky z všeobecného praktického lékařství. Toto vymezení je inspirováno jinými organizacemi mladých praktiků v Evropě, kde je definice stejná.

Co chceme

Především chceme být zdrojem kvalitních informací. Chceme, aby na těchto stránkách byly dostupné všechny relevantní informace po mladé praktiky. Chceme zastupovat mladé praktiky v záležitostech, které se nás týkají, jako např. v jednání o vzdělávání, o rezidenčních místech. Chceme se věnovat problematice převodu praxí. Nákup praxí praktických lékařů je poznamenán nejasnými pravidly, což je komplikováno především chybějící legislativou. To vede k tomu, že nákup praxí je realizován způsoby, který je složitý, pohybuje se na hranici práva. Právě tento nedostatek je důvodem k tomu, aby mladí praktici měli co nejvíce informací o podmínkách nákupu praxí, pravidlech odhadu jejich ceny, možnostech půjček, o době návratnosti investice apod..

V této problematice se chceme angažovat především jako prostředník informací a v rámci našich možností se podílet na co nejlepších podmínkách při nákupu praxe. Také chceme informovat o práci PL v zahraničí, kde jsou jak podmínky pro výkon práce PL tak podmínky nákupu praxí většinou transparentnější. Chceme být partnery zahraničním organizacím mladých praktiků a chceme zprostředkovat zahranicní zkušenosti co nejvíce mladým praktiků u nás. Nová etická pravidla Chceme se podílet na kultivaci lékařského prostředí u nás. Ve stanovách si ukládáme zákaz přijímání darů od subjektů, které jsou ve střetu zájmu (např. farmaceutické firmy).

Inspirujeme se v zahraničí, kde si tato pravidla lékařská sdružení a společnosti již běžně stanovují (např. Nizozemí, Velká Británie). Chceme mít otevřené účetnictví, takže zřizujeme transparentní účet, který je veřejně přístupný.