Od roku 2009 zavedlo Ministerstvo zdravotnictví (MZ) nový způsob financování mladých praktiků. Spočívá v tom, že MZ hradí náklady resp. poskytuje příspěvek na přípravu mladých lékařů.

Co je to "Rezidenční místo" ?

Od roku 2009 zavedlo Ministerstvo zdravotnictví (MZ) nový způsob financování mladých praktiků. Spočívá v tom, že MZ hradí náklady resp. poskytuje příspěvek na přípravu mladých lékařů. Protože financování všeobecného praktického lékařství je specifické, následný text se věnjuje pouze jemu.

Úplné informace získáte na stránkách MZ - nejprve klikněte vpravo nahoře na: Odborník zdravotník, pak do řádku pro vyhledávání zadejte: rezidenční místa. Dostanete se tak na všechny informace, které jsou na stránkách MZ. Můžete také zvolit cestu přes: Odborník zdravotník → Vzdělávání a Uznávání kvalifikací → Dotační programy → Rezidenční místa. Zde naleznete nejvíce aktuální informace.

Důležité informace k rezidenčním místům.

Kdo získá rezidenční místo?

Na rezidenční místo (RM) vypisuje MZ výběrové řízení. O RM se však nesoutěží zájemci z řad mladých lékařů, ale akreditovaná zdravotnická zařízení (AZ) - tzn. praktičtí lékaři, nebo jiná zdravotnická zařízení, kterým MZ udělilo akreditaci.

Poté co MZ přidělí místa akreditovaným zařízením (MZ zveřejní na stránkách), akreditovaná zařízení (nejčastěji PL - dle seznamu na stránkách MZ) vypíší výběrové řízení na rezidenta.

Tedy až v tuto chvíli to začíná být zajímavé pro mladého lékaře. Když akreditované zařízení (AZ) vypíše výběrové řízení, pak se mladí mohou začít hlásit.

Termín vyhlášení RM pro mladé lékaře je zpravidla 30.6.- jsou zveřejněna akreditovaná pracoviště, která získala RM. Ta pak do 14 dní vypíší výběrové řízení na rezidenta - na které se mladí lékaři mohou hlásit. Akreditované zařízení má povinnost výběrové řízení vyhlásit na webu, odkazy na většinu z nich pak najdete na strákách SVL a SPL.

(POZN: v případě, že by se na RM nehlásit žádný žadatel, nebo by zařízení žádného nevybralo, pak je ještě na podzim vyhlášeno druhé kolo)

Jak se mladý lékař přihlásí o RM?

AZ musí nejprve vyhlásit veřejně kritéria, podle kterých bude hodnotit zájemce - musí mít zveřejněno na webu. V tu chvíli je na mladém lékaři, aby se přihlásil, snažil se splnit kritéria na co nejvyšší možný počet bodů, aby se stal vybraným rezidentem.

O rezidenční místo se mohou hlásit jak lékaři, kteří ještě nezačli specializační přípravu, tak ti, kteří již v nějaké její fázi jsou.

Samozřejmě, že je-li mladý lékař v kontaktu se zdravotnickým zařízením s předstihem, dá se předpokládat jeho vyšší úspěšnost ve výběrové řízení!!

V případě, že je žadatel vybrán, sepíší spolu školitel s rezidentem program rezidentova vzdělávání a vše se již řídí metodikou pro RM - jak je též uvedeno na stránkách MZ.

Pro akreditovaná zařízení, která chtějí žádat o RM, je nejlepší návod na stránkách SVL nebo SPL.

V případě potřeby poskytne kompetentní informace na IPVZ, který má nyní administraci RM na starosti, paní ing. Urbancová: 605 502 994.