Vše co jste chtěli vědět nejen o financování předatestační přípravy a rezidenčních místech ...a báli jste se zeptat!

Peníze až na prvním místě.

Zde krátce zrekapitulujeme, co vlastně reálně znamenají prostředky od MZ, které mají funcki příspěvku na náklady spojené s předatestační přípravou (příspěvek na plat rezidenta, kurzy, stáže, příspěvek pro školitele....)

V roce 2009 MZ poskytlo částku témeř 29 000 Kč na jedno rezidenční místo/měsíc. V roce 2010 již jen přibližně 28 000 Kč, v roce 2014 31 000 Kč na měsíc.

 

Rozdělení dotace na jedno rezidenční místo znamená (z částky 28 000 - dle výše dotace v daném roce se může měnit):

 

Celkové mzdové náklady na rezidenta (a to včetně! odvodů) musí být minimálně 55% z částky (tedy min. 15 400 Kč  - jak vypadá tato částke v ruce mladého praktika si ukážeme níže).

Školiteli náleží částka max. 20 % - tzn. max. 5600 Kč.

Zbytek jde na náklady spojené s RM - především zajištění stáží a kurzů.

Malá částka také může být vykázána jako nákup potřebného vybavení pro rezidenta (pracovního oděv atd....).

 

Na příkladu si ukážeme, co reálně znamená dotace od MZ.

Jako příklad uvádíme rezidenta, který získá od MZ z celkové dotace 28.000,- měsíčně částku

20 000,- Kč jako měsíční příspěvek v předatestační přípravě - tedy více! než požadované minimum 55%, které je 15.400,- Kč. Tato částka (zde pro názornost 20.000,-Kč) - je dle Metodiky MZ brána jako ,,celkové mzdové náklady" tedy včetně odvodů, což po odečtení odvodů představuje hrubý plat ve výši cca 15.000,- Kč -, tedy čistý příjem cca 12.400,- Kč. 

 

Příklad:

1) Výše dotace - ........................................................................................... ....28.000,-

2) Školitel přizná školenci částku vyšší než minimální tedy více než 55% - např.....20.000.-

3) Odvody zaměstnavatele (zdravotní + sociální).................................................- 5.077,-

                                                                               hrubá mzda =                  __14.930,-          

3) Odvody zaměstnance (zdravotní + sociální)....................................................- 1.643,-

4) Záloha na daň ..................................................................................................- 945,-

                                                                                                                    

Čistá mzda bez daňových bonusů, jako příspěvek MZ na předatestační přípravu: 12.342,-

 

Toto je pouze příklad, obdobně se ale vypočítá příjem rezidenta i z jiných částek (viz mzdový kalkulátor na www.finance.cz).

 

Důležitou položkou, která může výrazně snížit příjem rezidentovi, jsou náklady na stáže. Ty je proto třeba dobře promýšlet

.

V Praze se ve fakultních nemocnicích pohybují částky za den stáže okolo 600 - 1000 za den stáže. Měsíčně tedy může tato částka dosahovat výše až 20 000 Kč. V Ústí nad Orlicí 200 Kč za den. V poslední době se již ceny ustálily okolo 200-400Kč, ale vždy to záleží na konkrétním zařízení - ceny si vždy přesně zjistěte.

 

Poznámky k financím:

1) Školenec může obdržet 55-100% dotace na ,,celkové mzdové náklady"

2) pro školitele přítomnost školence znamená, že od většiny pojišťoven získá na školence 1-2 Kč na pacienta měsíčně bonus navíc.

3) s délkou předatestační přípravy a s předchozími zkušenostmi školence - školenec školiteli přináší peníze i formou své práce 

 

Naše doporučení k financování specializační přípravy:

 

1) Pokud se vám nedaří najít školitele, zvažte, zda začátek specializační přípravy neabsolvovat mimo obor - např. jako internista. Získáte tím potřebnou praxi, jistý výdělek zaměstaného lékaře a snazší přístup k přivýdělku - ústavním pohotovostním službám (noční služby) ve zdravotnickém zařízení, které jsou  mnohdy nutné pro zajištění finančních prostředků na základní živobytí.

Také si tím snížíte částku, kterou by po vás MZ mohlo požadovat v případě, že byste se rozhodli obor opustit dříve, nebo odjet pracovat na plný úvazek do zahraničí (nevztahuje se na stáže kdy vám zůstává v ČR hlavní pracovní poměr) a to dříve než po 5 letech po atestaci (viz Stabilizační smlouva,kterou musí rezident podepsat).

 

2) Domluvit si se školitelem detailní podmínky vašeho příjmu.

Je dobré se domluvit na podílu z příjmů, které navýšíte praxi svou prací. Jedná se především o mimokapitční výkony a v nich preventivní prohlídky. (pozor, provedení preventivní prohlídky spadá do kompetence atestovaného lékaře - v realitě to znamená, že ten ji po vás projde a kontrasignuje - podepíše ještě on).

Existují i školitelé lékaři, kteří svým školencům celou dotaci nebo dokonce připláci: až 40 000,- hrubého. Zpravidla školenec musí být alespoň po interně (nebo po kmeni interním či kmeni VPL), takže má již delší praxi a tím i zkušenosti.  

Tento přístup nám připadne férový, a měl by být i z naší strany podporován. Samozřejmě záleží na podmínkách praxe (velikost a pod.).

 

Máte-li před internou, nebo jste-li někde dlouhodobě na stážích, nemůžete na druhou stranu čekat od školitele vysoký příjem. Ten z vás v tu dobu má pouze částku, kterou získává z dotace na rezidenční místo a bonus od pojišťoven za to, že vás školí. V tomto období si lze zlepšit svůj životní standart také jiným způsobem, kdy nabýváním zkušeností, navyšujete svou kvalitu na trhu práce (v oblasti zdravotnictví) - např. zkušenostmi z nočních služeb (nejčastěji na interně), dále také  při postgraduálním studiu (dotované většinou stipendiem), výukou na lékařských fakultách v základních teoretických oborech (anatomie, fyziologie...).

Pavel Vychytil a David Macharáček