Member registration


Přihlášení je určeno pro členy Mladých praktiků. Tedy pro ty, kteří zaslali vyplněnou přihlášku , zaplatili registrační poplatek 300 Kč na číslo účtu 5134749001/5500 a souhlasí se stanovami.

Login data


Electronic Application


Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?

Žádám tímto o přijetí za člena sdružení Mladí praktici.

Zavazuji se dodržovat Stanovy sdružení.
Zavazuji se platit každoročně členský příspěvek ve výši a v termínu určeném Stanovami sdružení a Radou sdružení. V případě nezaplacení členského příspěvku bude moje členství ukončeno.
Zavazuji se zřídit si a provozovat funkční e-mailovou adresu pro kontakt se sdružením.

Prohlašuji, že jsem osoba starší 18 let.
Prohlašuji, že jsem lékař ve specializační přípravě a mám zájem stát se praktickým lékařem nebo lékař do 5 let po složení atestační zkoušky z všeobecného praktického lékařství nebo student oboru všeobecné lékařství na lékařské fakultě.
Výslovně souhlasím se zpracováváním osobních údajů v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.